Kontakty

Toto webové sídlo www.luhyna.sk spravuje Obec Luhyňa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Luhyňa

Adresa:
Obecný úrad Luhyňa
Hlavná 40
076 14 Michaľany

IČO: 00331694

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Trebišovský
Počet obyvateľov: 304
Rozloha: 684 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1263

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 679 32 39

E-mail: obecluhyna@zoznam.sk

Kompetencie:
Obec Luhyňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Luhyňa je zriadený na Miestnom úrade v: Trebišove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár