Zmluvy

Zmluva voda
Zmluva voda
najomna zmluva Ovšonka
Hajaš nájomná zmluva
Data cenrum
Hajašova najomná zmluva
najomná zmluva Greckokatolická cirkev
Dodatok Bačo
spl. kalendár
Uznanie dlhu a dohoda o splátkách Union
Dodatok 1/2017 k zmluve
Dohoda Bačo
Zmluva Beláz
Union zmluva
IFOSOFT ZMLUVA
Zmluva o technickej pomoci a poskytovani služieb
Výberove konanie na funkciu kontrolóra obce
splátkovy Kašubová Miroslava
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
zmluva o vytvorení webstránky
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s.
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb
zmluva o zabezpečenísystému .... NATUR-PACK
dodatok č.1/2016 o technickej pomoci.....
Záručná rozvojová splátkový kalendár č. 1
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
oznamenie o vyrube drevin
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dohoda o uhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Uhrada o úhrade dlhu vo forme splátok obec Michaľany
Obec Michalany splatkový kalendár
Obec Michalany splatkový kalendár
Obec Michalany splatkový kalendár
Zluva o najme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 1
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 2
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 3
Interná Smernica
Interná Smernica
Interna smernica2
Interná Smernica 3
Interná Smernica 4
Agrozoran 1
Agrozoran
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnost i a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služiebo zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
Mgr.Janík
splatkový kalendár Bačo
Dohoda o splácaní splatného dlhu
dohoda1
dohoda2
dohoda3
dohoda4
Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
Zmluva1
Zmluva2
Zmluva3
Zmluva4
Zmluva o dielo
zmluvné strany: OCÚ Luhyňa a Ing. Ladislav Kubiš / GPS - geodedické práce
nová zmluva 1
nová zmluva 2
nová zmluva 3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
zmluvné strany: Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
zmluva 1
zmluva 2
zmluva 3
zmluva 4
zmluva 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár