Oznamy

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - referendum môžete doručovať na obecný úrad v Luhyni v pracovné dni v čase od 8.00hod - 14.00hod alebo na e-mailovú adresu: obecluhyna@zoznam.sk

Obec Luhyňa

Hlavná 33, 076 14 Luhyňa

Obec Luhyňa v súlade s ustanovením § 169 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z.

o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obecluhyna@zoznam.sk

Vitajte na našej webstránke

 20.02.2023

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár