Zmluvy

2022

2021

2020

2019

2018

Archív

Zmluva voda
Zmluva voda
najomna zmluva Ovšonka
Hajaš nájomná zmluva
Data cenrum
Hajašova najomná zmluva
najomná zmluva Greckokatolická cirkev
Dodatok Bačo
spl. kalendár
Uznanie dlhu a dohoda o splátkách Union
Dodatok 1/2017 k zmluve
Dohoda Bačo
Zmluva Beláz
Union zmluva
IFOSOFT ZMLUVA
Zmluva o technickej pomoci a poskytovani služieb
Výberove konanie na funkciu kontrolóra obce
splátkovy Kašubová Miroslava
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
zmluva o vytvorení webstránky
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s.
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb
zmluva o zabezpečenísystému .... NATUR-PACK
dodatok č.1/2016 o technickej pomoci.....
Záručná rozvojová splátkový kalendár č. 1
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Zaručná banka splátkový kalendár
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
oznamenie o vyrube drevin
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dohoda o uhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Uhrada o úhrade dlhu vo forme splátok obec Michaľany
Obec Michalany splatkový kalendár
Obec Michalany splatkový kalendár
Obec Michalany splatkový kalendár
Zluva o najme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 1
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 2
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 3
Interná Smernica
Interná Smernica
Interna smernica2
Interná Smernica 3
Interná Smernica 4
Agrozoran 1
Agrozoran
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnost i a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služiebo zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
Mgr.Janík
splatkový kalendár Bačo
Dohoda o splácaní splatného dlhu
dohoda1
dohoda2
dohoda3
dohoda4
Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
Zmluva1
Zmluva2
Zmluva3
Zmluva4
Zmluva o dielo
zmluvné strany: OCÚ Luhyňa a Ing. Ladislav Kubiš / GPS - geodedické práce
nová zmluva 1
nová zmluva 2
nová zmluva 3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
zmluvné strany: Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
zmluva 1
zmluva 2
zmluva 3
zmluva 4
zmluva 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár